دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 2601
تعداد نوشته ها : 7
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

بسم الله القاسم الجبارين دليلي بر انكار خداوند علم هزاران ساله بشري مبني بر ماديت هستي مرا به اين باور رسانده در زماني كه زمان وجود نداشت ودر مكاني كه مكان وجود نداشت هرانچه كه در عدم نبود و بود در هم جذب گرديد متراكم و متراكم تر شد ودر خود انقدر فرو ريخت تا به نهايت انسجام وشايد محو رسيد. وآنگاه انفجار بزرگ[بينگ بنگ]در كسري از هزارم ثانيه حادث شد. مكان و زمان متولد شدند و آغاز جهان . انفجار بزرگ انرژي به وسعت تمام هستي پديدار ساخت و با سرعت اوليه فوق محاسبه و تصورانتشارو انبساط يافت. هرآنچه بود انرژي و نورمحض بود وديگر هيچ ؛. پس خلقت آغازيدن گرفت. از تراكم انرژي ذرات؛ و از تراكم ذرات اتم ها وجود يافتند. از تركيب و تحول اتم ها عناصر و از انسجام عناصر مواد تشكيل گرديدند . از در هم پيوستن مواد ستارگان متولد واز مرگ ستارگان سيارات متولد شدند . در گوشه اي از كاينات سياره اي بسيار كوچك براي اعجازي عظيم از پس تمام حدوث ارامش يافت تا خلقت را معنايي ديگر ببخشد. واما بعد؛ ازتراكم انرژي ذرات؛ و از تراكم ذرات اتم ها وجود يافتند. از تركيب و تحول اتم ها عناصر و از انسجام عناصر مواد تشكيل گرديدند واز جهش مواد حيات و نبات و ازپس حادثه اولين تك سلولي ها آفرينش خود را جشن گرفتند . از تكثير و تحول حيات اوليه موجودات تكامل را آغاز نموده پس پا بر خشكي نهادند. موجودي ازميان هزاران بر روي دو پاي خود ايستاد و تفكر را بنا نهاد. تفكر بر زبان جاري و كلام متولد شد. كلام در پي تكامل بر گنگي خود يقين پيدا كرد پس هنر را براي دست يابي به تعالي آفريد. اوج تعالي هنر منجر به آفرينش عشق گرديد و معجزه انفجار بزرگ از پس ميلياردها سال با سجده انسان عاشق در برابر معبود ...... BEHKAMIAN

دسته ها : فلسفه
جمعه بیست و دوم 7 1390
X